Ison-Huopalahden kaatopaikka

Käyttäjä: Helsingin kaupungin puhtaanapitolaitos, Espoo
Käytössä: 1963-1979
Täytön tyyppi: Talousjäte, teollisuusjäte ja ongelmajäte. Ei valvontaa
Tavattuja vaarallisia aineita: PAH-yhdisteet, raskasmetallit
Alueen nykyinen käyttö: Ulkoilu ja virkistys
Muut nimet: "Talinhuippu"
Ison-Huopalahden kaatopaikan sijainti

Yleistä:
Ainoa suuri kaatopaikka seudulla aivan välittömästi meren äärellä. Kaatopaikka on ajan tavan mukaan perustettu aivan kaupungin rajalle. Tämä on yksi Helsingin "kolmesta suuresta".

Historia: Pasilan kaatopaikan sulkemisen jälkeen avattiin Helsingin pääkaatopaikaksi Ison-Huopalahden kaatopaikka Talin vedenpuhdistamon ja golfkentän lähelle Mätäjoen ja Monikonpuron väliin. Alue oli aiemmin rantaniittyä, josta poistettiin pintamaa ja jätetäyttö aloitettiin savelle. 60-luvun lopulla kaatopaikkaa laajennettiin lahdelle. Meren ja täytön välissä on louhetta ja rakennusjätettä. Enin osa täytöstä on 70-luvulta. Kaatopaikkaa jouduttiin täyttämään reilusti yli pohjan kestävyyden, koska vaihtoehtoa ei ollut. Kasa on painunut niin, että 60-luvun jätteet ovat nykyään merenpinnan alapuolella. Jätettä kaatopaikalla on n. 3,5 milj m³.

Nykyään alue näyttää melko normaalilta täyttömaakukkulalta ja pian sitä ei voi erottaa puuston kasvun vuoksi luonnonkukkuloista. Kaatopaikka ei eritä enää kaasuja. Alueella on kuntopolkuja ja hevosurheiluun liittyviä teitä. Tämänkaltaiseksi Vuosaaren kaatopaikka tullee ulkonäöltään maisemoinnin ja sitä seuraavan pusikoitumisen jälkeen. On varsin valitettavaa, että kaatopaikatkin muuttuvat samanlaiseksi villiksi ryteiköksi mitä suurin osa virkistysalueista ja joutomaasta seudulla on. Näkymä Laajalahdelle on alkanut pusikoitua umpeen 2010-luvulla kun kaasut eivät ole enää vuosiin estäneet kasvillisuutta rehevöitymästä.

Kuvat:
Näkymä sisäänajoväylältä Näkymä laelta kohti Turunväylää Näkymä Talinrannasta kaatopaikan merenpuoleiselle reunalle
Näkymä sisäänajoväylältä Näkymä laelta kohti Turunväylää 2000-luvun alussa Näkymä Talinrannasta kaatopaikan merenpuoleiselle reunalle

Tiedot teoksesta Tanja Toivola: "Kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia ja Helsingin entisten kaatopaikkojen nykytilanne" Helsinki 2001