Pasilan kaatopaikka

Käyttäjä: VR, Helsingin kaupungin puhtaanapitolaitos
Käytössä: 1949-1963 (VR:n kaatopaikka ennen v. 1949)
Täytön tyyppi: Talousjäte ja teollisuusjäte, ei valvontaa
Tavattuja vaarallisia aineita: PAH-yhdisteet, raskasmetallit, AOX-yhdisteet, fenolit, PCB
Alueen nykyinen käyttö: Rautatievarikko, toimitiloja, näkymä Google Streetviewssä
Muut nimet: VR:n Ilmalan varikko
Pasilan kaatopaikan sijainti

Yleistä:
Helsingin entinen pääkaatopaikka, yksi kolmesta suuresta. Alue on teollisuusalueen kaltaisessa käytössä käytännössä koko pinta-alaltaan. Kaatopaikkaa ei voi havaita maastossa alueen nykykäytön johdosta. Jätetäyttö on täysin maatunut.

Historia:
VR käytti kaatopaikkaa käytettyjen ratapölkkyjen hävittämiseen kaatamalla niitä suohon. Helsinki perusti VR:n entiselle kaatopaikalle oman kaatopaikkansa vuonna 1949. Täyttö eteni idästä länteen. Kaatopaikalla oli useita kaatopaikkapaloja ja täytön alla olevat ratapölkytkin syttyivät. Kaatopaikan käyttö loppui vuonna 1963 Ison-Huopalahden kaatopaikan tullessa käyttöön. Kaatopaikalle tuotiin jätettä n. 9 miljoonaa kuutiometriä. Alue tasattiin maamassoilla tasaiseksi hiekkakentäksi. Tästä vaiheesta on kuva vaunut.orgissa: Tapio Keränen. Kenttä sai tasaantua 7 vuotta ja vuonna 1970 paikalle rakennettiin ensimmäinen halli sekä raiteet. Myöhemmin alueen länsilaidalle tehtiin toimitiloja mm. Postille ja Pohjolan Liikenteelle. Sortumat jätteen maatuessa ovat aiheuttaneet ongelmia alueella. Ilmalan varikon 2000-luvun suurkorjauksen osasyynä olivat painuneet raiteet ja alueelle syntyneet kuopat.

Kuvat:
Näkymä kaatopaikan itäosaan Veturitien ja Hakamäentien risteyksestä Näkymä kaatopaikan keskiosasta, eli vaunuhalleille päin Kaatopaikka tuli rantaradalle asti lännessä
Näkymä kaatopaikan itäosaan Veturitien ja Hakamäentien risteyksestä vuoden 2000 tienoilla Näkymä kaatopaikan keskiosasta, eli vaunuhalleille päin vuoden 2000 tienoilla Kaatopaikka tuli rantaradalle asti lännessä

Tiedot teoksesta Tanja Toivola: "Kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia ja Helsingin entisten kaatopaikkojen nykytilanne" Helsinki 2001