Ohjeita ryhmäpyhiinvaelluksen järjestämiseksi

Jaakontien Ystävien hallitus päätti kokouksessaan 12.5.2008, että verkkosivuille laitetaan ohjeet ryhmäpyhiinvaellusten järjestämiseksi, sillä pyhiinvaellus on eri asia kuin vaellus pyhiinvaellusreitillä.

Ryhmäpyhiinvaelluksen järjestäjän tulee sitoutua siihen, että hän välittää Jaakontien Ystävien kirjoittamat passit ja pinssit osanottajille samaan hintaan kuin hän ne saa (passi 2 euroa, pinssi 5 euroa) ja kantaa itse toimituskulut Jaakontien Ystäviltä pyhiinvaelluksen järjestäjälle.


Ryhmäpyhiinvaelluksia järjestävien yritysten ja yhteisöjen toivotaan liittyvän Jaakontien Ystävien kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenmaksu vuonna 2008 on 160 euroa. Yhdistyksen hallitukselle osoitetun hakemuksen voi lähettää sähköpostitse.

Myös ryhmäpyhiinvaelluksilta pyydetään osanottajien taustatiedot tilastointia varten. Pyhiinvaelluksen järjestäjä voi toimittaa tiedot valmiiksi tilastoituina: sukupuolijakauma, syntymävuodet ja kirkkokunnat. Kirkkokuntatiedot voi toimittaa ryhmän ensimmäisen kokoontumisen jälkeen, jolloin ne voi selvittää ilman, että käy ilmi, kuka mihinkin kirkkoon kuuluu. Voi esimerkiksi pyytää tiedot nimettöminä lapuilla, jotka kootaan kokoontumisen päätteeksi, tai laittaa kiertämään listan, johon kukin vetää "tukkimiehen kirjanpitoon" oman viivansa valmiiden vaihtoehtojen kohdalle.

Pyhiinvaelluspassien tilaaminen ryhmälle
Ryhmän tilaus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen pyhiinvaelluspassi-AT-gmail.com ( "-AT-" = "@")
Itse sähköpostiin tulevat ryhmän vastuullisen yhteyshenkilön yhteystiedot, pyhiinvaelluksen aloituspäivä ja -paikkakunta sekä em. tilastoitavat taustatiedot.
Pyhiinvaeltajien nimet ja osoitteet toimitetaan saman sähköpostin liitetiedostona, jonka tulee olla .odt tai .pdf -muodossa siten, että jokaista pyhiinvaeltajan tiedot on kirjoitettu yhdelle riville: etunimi, sukunimi, osoite. Pdf-tiedostossa niiden tulee olla siten, että ne voidaan suoraan kopioida tekstinkäsittelyyn.
Muissa muodoissa olevia liitetiedostoja saattavat jäädä käsittelemättä. Emme siis käsittele MS WOrdin oletustiedostomuodossa olevia tiedostoja.

Hengellinen ohjelma ja vastuu siitä
Hengellinen ohjelma tekee vaelluksesta pyhiinvaelluksen. Ryhmäpyhiinvaelluksella tulee olla nimetty hengellisestä ohjelmasta vastaava ja Jaakontien Ystäville tulee esittää pyhiinvaelluksen hengellisen ohjelman suunnitelma ennen passien kirjoittamista.  Jaakontien Ystävät  myös neuvovat hengellisen ohjelman suunnittelussa.

Hengellisen ohjelman laatimisessa voi käyttää apuna seuraavia ohjeita, jotka perustuvat Kalle Elonheimon kirjaan "Pieni pyhiinvaelluskirja" (Kirjapaja, 2003; loppuunmyyty).

Ohjeita pyhiinvaelluksen hengellistä ohjelmaa varten
Jotta vaellus olisi pyhiinvaellus, tulee siihen liittyä myös hengellinen osuus: rukouselämä, Raamatun lukeminen ja jumalanpalvelukset.
Raamattua on hyvä lukea pitkin päivää: aamurukouksen yhteydessä, päivän mittaan tienvierien tauoilla tai kirkoissa, illalla uudessa majapaikassa. Pyhiinvaeltaja lukee Raamattua rauhallisesti ja jättää lukemistaan kappaleista jonkin ajatuksen saattelemaan seuraavaa vaellusjaksoa.
 
Mitä lukea Raamatusta?
Säännöllinen Jumalan Sanan käyttö syventää pyhiinvaellusta, joten Raamatun lukemiseksi on hyvä olla ohjelma. Se voi olla arjen lukujärjestyksen jatkoa tai erityisesti vaellusta varten suunniteltu.
Raamattua lukiessa voi tukeutua kirkkovuoden lukukappaleisiin tai vastaavaan toisen kirkon perinteeseen. Evankelis-luterilaisen kirkon teksteistä on luettelo uusien virsikirjojen yhteydessä. Koska kullekin sunnuntaille ja pyhäpäivälle on kolme kertaa kolme tekstiä, luettavaa riittää useammankin päivän tarpeisiin, muttei ehkä kuitenkaan koko viikoksi. Silloin voi jatkaa esimerkiksi hiljaisen viikon ja pääsiäisajan teksteillä. Muun kirkon tai kristillisen yhteisön vastaavaa luetteloa voi kysyä sen seurakunnasta.
Toinen tapa on valita luettavaksi jokin neljästä evankeliumista ja lisäluettavaksi Uuden testamentin suuria kirjeitä sekä jokin Vanhan testamentin kirja. Kirjeiden lukeminen on hyvä aloittaa Roomalaiskirjeestä ja jatkaa Galatalaiskirjeellä, Heprealaiskirjeellä ja Korinttilaiskirjeillä. Vanhan testamentin psalmit kuuluvat joka tapauksessa pyhiinvaeltajan lukemistoon. Niiden lisäksi luettaviksi sopivat erityisesti suuret profeetat, 1. ja 2. Mooseksen kirja (Genesis ja Exodus) sekä historiakirjat Joosuasta 2. Kuninkaiden kirjaan.
Ryhmäpyhiinvaellusta valmisteleva voi valita pyhiinvaellukselle teeman ja rukoushetkiin siihen sopivat lukukappaleet. Mikäli kyseessä on johonkuhun pyhimykseen liittyvä vaellus, on hyvä selvittää, mitkä Raamatun kohdat perinteen mukaan liittyvät kyseiseen pyhimykseen, ja lukea niitä pyhiinvaelluksella. Jaakonvaelluksella on luettavissa apostoli Jaakob vanhempaa liittyviä evankeliumien ja Apostolin tekojen kohtia.  

Psalmien jakaminen pyhiinvaellusta varten

Raamatun 150 psalmista monet ovat alun perin pyhiinvaelluslauluja: Jerusalemiin vuotuisiin juhliin eri puolilta vaeltaneet ovat laulaneet niitä. Läpi kristikunnan historian säännöllinen rukouselämä on tukeutunut psalmeihin. Monissa perinteissä psalmien kirja käydään läpi kerran kuukaudessa rukoushetkien osana.
Pyhiinvaeltajan rukouselämään psalmit kuuluvat kiinteästi. Kun niitä luetaan rukoushetkissä aamulla, päivällä, illan suussa ja illalla, on jo viikon mittaisella pyhiinvaelluksella mahdollista lukea ja rukoilla kaikki psalmit, mutta vielä paremmin kahden tai neljän viikon taivalluksella.

Rukouselämä
Ryhmäpyhiinvaelluksella on yhdessä hyvä viettää ainakin kolme rukoushetkeä päivässä: aamulla ennen päivän matkalle lähtöä, päivällä lounastauon yhteydessä ja illalla ennen levolle käymistä. Pyhiinvaelluksen hengellinen merkitys toki syvenee, jos rukoushetkiä on useamminkin. E.m. Pienessä pyhiinvaelluskirjassa on rukoushetkikaava mm. päivän matkan päätteeksi.
Milloin todella vaelletaan yhdessä, on syytä pitää lepotauko noin tunnin välein. Kokemus on osoittanut, että lepotaukojen loppuun on hyvä liittää pieni rukoushetki, jonka päätteeksi lähdetään jälleen yhdessä liikkeelle, ensimmäiset kymmenkunta minuuttia hiljaisuudessa mietiskellen vaeltaen. Keskustelua voi sitten jatkaa. Jo lyhyt lukukappale ja pieni rukous muodostavat rukoushetken, mutta siihen voi liittyä myös yhteistä laulua tai veisaamista, mietiskelyä, yhteen ääneen rukoilemista jne.

Ehtoollinen
Jos pyhiinvaelluksella on mukana pappi, hän voi toimittaa ehtoollisen, mikäli hänen kirkkonsa sen sallii. Evankelis-luterilaisen kirkon pappi voi kirjoittajan käsityksen mukaan toimittaa ehtoollisen Espanjassa ilman mitään erityisiä muodollisuuksia.  Kukin pyhiinvaeltaja voi ennen matkaan lähtöä selvittää, minkä muun kuin oman kirkkonsa ehtoolliselle hänen on mahdollista osallistua.

Pyhiinvaeltajien siunaaminen
Monissa pyhiinvaellusreitin kirkoissa 
toimitetaan, yleensä iltapalveluksen yhteydessä, pyhiinvaeltajien siunaaminen. Siihen on kellä tahansa pyhiinvaeltajalla mahdollisuus osallistua. Siunaamista voi tiedustella pyhiinvaeltajamajatalosta (albergue de peregrinos) tai tietenkin paikallisesta kirkosta.


Liitetiedostomuodoista:
.odt on kansainvälisen standardin (ISO/IEC 26300:2006) mukainen tekstitiedostomuoto, jota voi tuottaa esim. maksuttomalla OpenOffice.org -toimisto-ohjelmistolla. Microsoft Officella sen tuottamiseen tarvittavan maksuttoman lisäosan voi asentaa itse:
http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/get.jsp
.pdf -tiedostoja voi tuottaa useilla tekstinkäsittelyohjelmilla sekä erityisillä pdf-tulostusohjelmilla.

Päivitetty 100129 — © Kalle Elonheimo